Керемида Planum RK
Керемида Planum RK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum RK
Керемида Planum RK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum RK
Керемида Planum RK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum MK
Керемида Planum MK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum MK
Керемида Planum MK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum MK
Керемида Planum MK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum PK
Керемида Planum PK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum PK
Керемида Planum PK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum PK
Керемида Planum PK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum YK
Керемида Planum YK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum YK
Керемида Planum YK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum YK
Керемида Planum YK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum XK
Керемида Planum XK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum XK
Керемида Planum XK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum XK
Керемида Planum XK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum CEK
Керемида Planum CEK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса. Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum CEK
Керемида Planum CEK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum CEK
Керемида Planum CEK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum JK
Керемида Planum JK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum JK
Керемида Planum JK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum JK
Керемида Planum JK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
Керемида Planum BSK
Керемида Planum BSK

Размери* a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm Бройки в : m2 11 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 370 mm (+5 mm/-75 mm) Покривна ширина* : 237 mm (± 1 mm) Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom