КЕРЕМИДА SELECTUM RK
КЕРЕМИДА SELECTUM RK

Размери* a: 468 mm; b: 280 mm; Бройки в m2 : 11.5 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 383 mm Покривна ширина* : 207 mm Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
КЕРЕМИДА SELECTUM MK
КЕРЕМИДА SELECTUM MK

Размери* a: 468 mm; b: 280 mm; Бройки в m2 : 11.5 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 383 mm Покривна ширина* : 207 mm Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
КЕРЕМИДА SELECTUM PK
КЕРЕМИДА SELECTUM PK

Размери* a: 468 mm; b: 280 mm; Бройки в m2 : 11.5 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 383 mm Покривна ширина* : 207 mm Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
КЕРЕМИДА SELECTUM PRK
КЕРЕМИДА SELECTUM PRK

Размери* a: 468 mm; b: 280 mm; Бройки в m2 : 11.5 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 383 mm Покривна ширина* : 207 mm Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
КЕРЕМИДА SELECTUM RRK
КЕРЕМИДА SELECTUM RRK

Размери* a: 468 mm; b: 280 mm; Бройки в m2 : 11.5 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 383 mm Покривна ширина* : 207 mm Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom
КЕРЕМИДА SELECTUM VK
КЕРЕМИДА SELECTUM VK

Размери* a: 468 mm; b: 280 mm; Бройки в m2 : 11.5 Тегло на 1 бр. : 3,500 gr Покривна дължина* : 383 mm Покривна ширина* : 207 mm Минимален изискуем наклон 10 градуса.

press to zoom