Search

Ние опазваме околната среда

Използването на керамични керемиди допринася за устойчивостта на строителния сектор. Керамичните материали се отличават с ниско въздействие върху околната среда, благодарение на ефективния процес на производство и високата издръжливост. Те са 100 % рециклируеми материали.


11 views0 comments