Search

Природосъобразно производство

Знаеше ли че ..?


Добиването на глина за производство на керамични керемиди се извършва по отговорен и безопасен за природата начин. Кариерите се разработват така, че да се запази биологично разнообразие, създавайки или възстановявайки естествените местообитания на животните и растенията в околната среда.

3 views0 comments